نمایش دادن همه 9 نتیجه

نمایش 9 24 36

تصفیه هوا بلوایر Classic 680i

20,500,000 تومان
مناسب برای فضایی با ابعاد حداقل ۷۲ متر مربع تولید هوای پاک برای دود سیگار با نرخ 500cfm تولید هوای پاک برای گرد و غبار با نرخ 500cfm تولید هوای پاک برای گرده گل و گیاه با نرخ 640cfm ۵ بار تعویض هوا در هر ساعت محصول سوئد، ۲۴ ماه گارانتی تهویه نیا

تصفیه هوا بلوایر Classic 505

17,600,000 تومان
مناسب برای فضایی با ابعاد حداقل ۶۵ متر مربع تولید هوای پاک برای دود سیگار با نرخ 450cfm تولید هوای پاک برای گرد و غبار با نرخ 400cfm تولید هوای پاک برای گرده گل و گیاه با نرخ 450cfm ۵ بار تعویض هوا در هر ساعت محصول سوئد، ۲۴ ماه گارانتی تهویه نیا

تصفیه هوا بلوایر Classic 405

13,570,000 تومان
مناسب برای فضایی با ابعاد حداقل 45 متر مربع تولید هوای پاک برای دود سیگار با نرخ 280cfm تولید هوای پاک برای گرد و غبار با نرخ 300cfm تولید هوای پاک برای گرده گل و گیاه با نرخ 300cfm ۵ بار تعویض هوا در هر ساعت محصول سوئد، ۲ سال گارانتی، ارسال رایگان

تصفیه هوا بلوایر Classic 205

9,880,000 تومان
مناسب برای فضایی با ابعاد حداقل ۲۶ متر مربع تولید هوای پاک برای دود سیگار با نرخ 180cfm تولید هوای پاک برای گرد و غبار با نرخ 200cfm تولید هوای پاک برای گرده گل و گیاه با نرخ 200cfm ۵ بار تعویض هوا در هر ساعت محصول سوئد، ۲۴ ماه گارانتی شرکت تهویه نیا

تصفیه هوا بلوایر Classic 480i

17,200,000 تومان
مناسب برای فضایی با ابعاد حداقل۴۰ متر مربع تولید هوای پاک برای دود سیگار با نرخ 280cfm تولید هوای پاک برای گرد و غبار با نرخ 300cfm تولید هوای پاک برای گرده گل و گیاه با نرخ 300cfm ۵ بار تعویض هوا در هر ساعت محصول سوئد، ۲۴ ماه گارانتی شرکت تهویه نیا

تصفیه هوا بلوایر +Sense

حداقل فضای پوشش دهی ۱۸ متر تولید 120cfm هوای پاک(CADR) برای دود سیگار تولید 140cfm هوای پاک(CADR) برای گرد و غبار تولید 150cfm هوای پاک(CADR) برای گرده گل محصول سوئد، ۱۲ ماه گارانتی

تصفیه هوا بلوایر Classic 280i

مناسب برای فضایی با ابعاد حداقل ۲۶ متر مربع تولید هوای پاک برای دود سیگار با نرخ 180cfm تولید هوای پاک برای گرد و غبار با نرخ 200cfm تولید هوای پاک برای گرده گل و گیاه با نرخ 200cfm محصول سوئد، ۲۴ ماه گارانتی شرکت تهویه نیا

تصفیه هوا بلوایر Pro L

حداقل فضای پوشش دهی ۷۲ متر تولید 490cfm هوای پاک(CADR) برای دود سیگار تولید 630cfm هوای پاک(CADR) برای گرد و غبار تولید 600cfm هوای پاک(CADR) برای گرده گل قابلیت ۵ بار تصفیه هوا در هر ساعت

تصفیه هوا بلوایر Pro XL

حداقل فضای پوشش دهی 110 متر تولید 800cfm هوای پاک(CADR) برای دود سیگار تولید 950cfm هوای پاک(CADR) برای گرد و غبار تولید 900cfm هوای پاک(CADR) برای گرده گل قابلیت ۵ بار تصفیه هوا در هر ساعت محصول سوئد، ۱۲ماه گارانتی محصول سوئد، ۱۲ ماه گارانتی