هیچ محصولی یافت نشد.

کوله پشتی کمک های اولیه از انواع کاربردی ترین جعبه ‌کمک های اولیه است که موارد ضروری مهم در آن قرار میگیرد.

حمل این کوله بسیار راحل است و جیب‌های مخصوص برای حمل لوازم متنوع دارد.